Algemene Voorwaarden

OM DE BEHANDELINGEN ZO SOEPEL MOGELIJK TE LATEN VERLOPEN HANTEER IK EEN AANTAL VOORWAARDEN.

   1. Als u een afspraak maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
   2. Voor een eerste behandeling zal ik een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren.
   3. Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
   4. Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode. Double Balanced onthoudt zich van het stellen van Westerse medische diagnoses.
   5. Double Balanced zal nooit uit zichzelf aandragen door een arts geadviseerde reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. Als u wil stoppen, bespreek dit dan met u behandeld arts.
   6. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
   7. De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Double Balanced en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Double Balanced is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
   8. Double Balanced is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt in en om de praktijk.
   9. Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de behandeling.
   10. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende regels: Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
   11. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Double Balanced en ik verwacht dat ook van u.
   12. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt het gewaardeerd dat u vlak voor de massage behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor mij prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
   13. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken en/of seksuele handelingen en/of gedrag vertonen, worden per direct uit de massagepraktijk verwijderd.
   14. Double Balanced behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
   15. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
   16. Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.
   17. Gebruik geen drugs of alcohol voor de behandeling.
   18. Bij de massages op de behandeltafel houdt u, uw onderkleding aan tenzij dit belemmerend werkt voor de massage. Het is voor u prettig als de onderkleding van goed elastisch materiaal is. Strakke boxers zullen u hinderen tijdens de massage van m.n. de benen.
   19. Handdoeken en overtrekken worden na elke behandeling gewassen. U bent vrij om eigen handdoeken mee te nemen.
   20. Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling ervaren is.
   21. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
   22. Betaling geschiedt contant of directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage.
   23. Voor klachten zijn wij aangesloten bij de KAB.
 Double Balanced is ingeschreven bij de KvK onder nummer 84649410.

Reviews van Google

Lid van

NVA Logo transparant

KABlogo

Roxanna Snapper

Roxanna Snapper, masseur Double Balanced
 

Contact

Double Balanced, Roxanna Snapper
Achterbaan 81, 1271 WR Huizen

Tel: 06-81151145 Werkdagen ma, wo en vrij van 09:00/17:00. Via WhatsApp sneller bereikbaar i.v.m. praktijkvoering.

KvK: 84649410

info@doublebalanced.nl
Afsprakenportaal

Toegankelijkheid: Helaas geen lift, maar een trap naar de praktijk op de 1e verdieping!

Search